Modlitwa w intencji współpracy w Rodzinie Wincentyńskiej

Tomasz ZielinskiRodzina Wincentyńska, Rok Współpracy WincentyńskiejLeave a Comment

CREDITS
Author: .
Estimated Reading Time:

PobierzPDF button

YVC Prayer pl header

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, aby powstało nowe życie i odnów oblicze Ziemi.

Pieśń Veni Sancte Spiritus (Taize)

VeniSnactaeSpiritu

Ant. Zebrali się w Dniu Pięćdziesiątnicy i otrzymali Ducha Świętego.

Psalm 113

Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana:

Niech imię Pańskie będzie błogosławione
odtąd i aż na wieki!

Od wschodu słońca aż po zachód jego
niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
Jego chwała sięga ponad niebiosa.

Któż jak nasz Pan Bóg,
co siedzibę ma w górze,

co w dół spogląda
na niebo i na ziemię?

Podnosi nędzarza z prochu,
a dźwiga z gnoju ubogiego,

by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu,

Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu
jako pełnej radości matce synów.

Chwała Ojcu…

Ant. Duch Święty wypełnił Was swoją obecnością i wzywa Was do hojnej odpowiedzi.

Psalm 11

Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie:
«Niby ptak uleć na górę!»

Bo oto grzesznicy łuk napinają,
kładą strzałę na cięciwę, by w mroku razić prawych sercem.

Gdy walą się fundamenty,
cóż może zdziałać sprawiedliwy?

Pan w świętym swoim przybytku,
Pan ma tron swój na niebiosach.

Oczy Jego patrzą,
powieki Jego badają synów ludzkich.

Pan bada sprawiedliwego i występnego,
nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość.

On sprawi, że węgle ogniste i siarka będą padać na grzeszników;
wiatr palący będzie udziałem ich kielicha.

Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość;
ludzie prawi zobaczą Jego oblicze

Chwała Ojcu…

Proponowane tekst rozważań:

DO JANA DE FONTENEIL, 29 sierpnia 1635:
„Jestem również zaskoczony miłosierdziem jak rozciągnąłeś i nadal rozciągasz na mojego biednego brata. Ponieważ uczyniłeś to wszystko z miłości do Boga i ponieważ wdzięczność za tak wiele życzliwości jest poza naszą mocą, błagam Naszego Pana, Monsieur, aby jednocześnie był twoim podziękowaniem i nagrodą”

DO JANA DE FONTENEIL, 7 grudnia 1634:
„Teraz, za wszystko to, Monsieur, dziękuje ci jak najpokorniej i błagam samego Pana Naszego, aby był twoim podziękowaniem i nagrodą i aby jeszcze bardziej rozlał na ciebie swoje łaski i błogosławieństwa.   O, Monsieur, jakże pełne pociechy jest moje serce za każdym razem, gdy wspomniany wyżej M. De Salle pisze do mnie o twojej gorliwości o zbawienie dusz, twojej staranności o wygranie ich, błogosławieństwie, którym Nasz Pan cię obdarowuje i stałej cnocie, którą posiadasz! Zapewniam Cię Monsieur, że wszystko to sprawia mi radość, której nie potrafię ci wyrazić oraz bardzo szczególną wiara w modlitwie do Boga, abyś nadal cię lubił i aby wzmacniał te same łaski w tobie.”

DO STEFANA BLATIRONA, 14 lutego 1648:
„Łaski, którymi Bóg obsypuje twoje trudy są skutkiem Jego czystego miłosierdzia , a nie naszych wątłych modlitw. Jesteśmy słabymi ludźmi, którzy są bardziej zdolni do  zmarnowania Jego błogosławieństw niż to ich przyciągnięcia. Dziękuje Jego Boskiej Dobroci za gorliwość i wierność, którymi obdarza twoje serce i tych, z którymi jesteś. W istocie, Monsieur, jestem poruszony tym w jaki sposób korzystasz z tych cnót i wielu innych, kiedy nadarza się okazja do pobudzenia wspólnoty Saint-Lazare do jej własnej doskonałości. Odnoszę do tego przykłady, które ty nam dajesz o tym. Mówię im o twoich długotrwałych pracach, twojej cierpliwości przy trudnościach, twojej miłości i wsparciu dla siebie, łaskawym powitaniu, uprzejmości i powinnościach, które osoby z zewnątrz odnajdują w każdym z was.  Stąd widzisz, Monsieur, że miód z twojego ula  wypływa nawet do tego domu i służy jako pokarm dla jego dzieci. O Boże! Jakież to źródło pocieszenia dla całego Zgromadzenia, ale również jaki powód dla naszej małej rodziny do ukorzenia się przed Bogiem i do działania lepiej i lepiej, skoro podoba mu się, aby powiększyć i pomnożyć w ten sposób dobro, które jest czynione nawet w miejscach, w których nie jest obecne!”

Ant. “Niech Pan da wam siłę i ustanowi wspaniałą jedność wśród Was; ponieważ wtedy będziecie silniejsi, kiedy będziecie bardziej zjednoczeni.”  (VII:473)

Modlitwa Wiernych

Kochający Ojcze, Przyjacielu Ubogich, ześlij z niebios ducha twego.

Ojcze łaskawy, Ty zainspirowałeś św. Wincentego i innych Założycieli  w Rodzinie Wincentyńskiej. Dziękujemy Ci za natchnienie ich darem służby Tobie w Ubogich. Dziękujemy Ci za 400 lat istnienia. Dziękujemy Ci za wiele łask i błogosławieństw, które otrzymaliśmy dzięki tej posłudze. Prosimy Cię teraz, wysłuchaj modlitwy nasze.

  • Za tych, którzy doświadczają ubóstwa, tych, którym by służyć powołałeś nas, abyśmy zawsze widzieli w nich Twoje oblicze  szczodrze odpowiadali na ich potrzeby.  Za cichych, którzy płaczą, za głodujących i szukających sprawiedliwości…
  • O zjednoczenie naszych sił jako Rodzina Wincentyńska podczas tego roku współpracy, abyśmy zawsze pragnęli posiadać tę miłość, która jest kreatywna aż do nieskończoności.
  • Abyśmy byli ludźmi wdzięcznymi, którzy znają i pielęgnują nasze bogate dziedzictwo wincentyńskie i inspirowali innych do przyłączenia się do nas jako Księża, Bracia, Siostry i świeccy, jako członkowie Rodziny Wincentyńskiej, sieci Miłosierdzia.
  • Abyśmy zawsze opierali się na naszych wincentyńskich Braciach i Siostrach, którzy odeszli przed nami; abyśmy jednocząc się z nimi  poznali radości życia wiecznego.

Panie, zmiłuj się nad nami — Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami — Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami — Panie, zmiłuj się nad nami.
Maryjo, Pani Cudownego Medalika — módl się za nami.
Św. Wincenty a Paulo — módl się za nami.
Św. Ludwiko de Marillac — módl się za nami.
Św. Elżbieto Anno Seton — módl się za nami.
Bł. Fryderyku Ozanamie — módl się za nami.
Św. Joanno Antydo Thouret — módl się za nami.
Św. Katarzyno Labouré  — módl się za nami.
Wszyscy święci siostry i bracia z Rodziny Wincentyńskiej — módlcie się za nami.
Okaż nam Panie miłosierdzie swoje – i daj nam Panie swoje zbawienie.
Okaż miłosierdzie nam grzesznym – Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

Módlmy się: Wszechmogący i kochający Boże, bądź naszym światłem, naszą prawdą i naszą drogą, którą będziemy podążać kontynuując dzieło powierzone Rodzinie Wincentyńskiej.
W. Amen

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *